Warning: Creating default object from empty value in /home/aso/domains/stiintejuridice.ro/public_html/components/com_sh404sef/shInit.php on line 57
Protectia muncii | Protectia muncii - Centrul de Resurse Juridice Aplicate in Drept Intern, Comunitar si International
Protectia muncii Imprimare

Organizarea activitatii de securitate si sanatate la nivelul agentilor economici prin:

• Efectuarea instructajelor periodice, introductiv-generale si la locul de munca, intocmirea tematicilor anuale pentru toate cele trei faze de instructaj;

• Intocmirea, actualizarea planului general de prevenire si protectie la nivelul societatii;

• Elaborarea de instructiuni de lucru generale si specifice fiecarui loc de munca;

• Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca;

• Elaborarea de software pentru evaluarea si gestionarea computerizata a riscurilor la locurile de munca;

• Elaborarea normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protectie (conf. Legii 319/2006 si HG. 1048/2006);

• Asistenta tehnica cu ocazia producerii de accidente de munca;

• Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere al securitatii muncii (Contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca, decizii interne, Regulamentul intern, fisa postului, etc.);

• Asistenta tehnica in vederea realizarii masurilor de securitate a muncii dispuse cu ocazia controalelor efectuate de catre Inspectoratul Teritorial de munca sau Inspectia Muncii;

• Urmarirea dotarii cu afise de semnalizare de securitate;

• Evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare (unde si daca este cazul);

• Evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent de accidentare (unde si daca este cazul);

Contact S.S.M.:

E-mail: office@stiintejuridice.ro