Pachetul “Top-Business Creative” Imprimare

IV. – Pachetul “Top-Business Creative”:
Contributie lunara: 9.900 Euro, echivalent in RON (fara TVA, neplatitor TVA) la data efectuarii platii. 

1. CRJA mediaza situatiile prelitigioase si elaboreaza propuneri pentru evitarea oricarui incident juridic cu partenerii Dumneavoastra de afacere;

Spre acest scop, folosim metode de:

a. - consiliere si preintampinarea litigiilor in etape esentiale, la:
a1 - incheierea, derularea, incetarea de contracte civile;
a2 - incheierea, derularea, incetarea de contracte comerciale;
a3 - incheierea, derularea, incetarea de contracte in baza unui parteneriat public / privat;
a4 - incheierea, derularea, incetarea unor contracte ce au ca obiect folosirea de licente, know - how, ori vizeaza un drept de proprietate intelectuala, modele si desene industriale, marci, drepturi de autor si inventii / inovatii;
a5 - producerea unui eveniment ce implica raspunderea delictuala civila;
a6 - infiintarea, modificarea actelor constitutive sau lichidarea si reorganizarea agentilor economici ori a organizatiilor neguvernamentale;

b.- mediere;
c.- conciliere;
d.- negociere;
e.- med-arb-ul;
f.- mini-trial-ul;
g.- expertiza;
h.- prevention partnering-ul;
i. - arbitrajul.

2. CRJA va consiliaza, asista si reprezinta prin personal calificat (avocati, experti si juristi membri ai CRJA) in fazele litigioase, in fata instantelor de judecata si arbitraj ori a oricarui organ cu atributii jurisdictionale, in scopul indeplinirii unor sarcini juridice precise, in toate etapele procesuale interne, din care exemplificam:

a.- litigii civile de orice natura;
b.- litigii ce privesc drepturi de proprietate intelectuala;
c.- litigii comerciale de orice natura;
d.- litigii administrative si fiscale de orice natura;
e.- in procedura necontencioasa;
f.- in procedurile specifice de executari silite ale debitorilor;
g.- litigii ce implica raspunderea penala a persoanei juridice;

3. CRJA va consiliaza, asista si reprezinta prin personal calificat (avocati, experti si juristi membri ai CRJA) in fata organelor cu atributii specifice in operatiuni de:

a.- obtinere de autorizatii sau licente ori prelungirea valabilitatii acestora;
b.- infiintari, reorganizari, fuzionari, divizari, dizolvari si radieri ale persoane juridice, agenti economici sau non - profit;
c.- modificari ale actelor constitutive (schimbare sediu, schimbare denumire, modificare obiect de activitate; numire sau schimbare administrator; numire, schimbare, modificare comisie de cenzori; retragere, excludere asociati; majorare sau reducere de capital social, etc);
d.- infiintari de filiale, sucursale, puncte de lucru;
e.- elaborari ale actelor constitutive si ale celor aditionale;
f. - certificari ale datei, a continutului actului si a identitatii partilor;

4. CRJA va ofera servicii prin consilieri in proprietate intelectuala;
5. CRJA va ofera servicii in domeniul cadastrului si publicitatii imobiliare;
6. CRJA va consiliaza in domenii precum:

a.- intermedieri de afaceri;
b.- tranzactii comerciale si aspecte de legalitate in domeniul mijloacelor de plata bancare (cambie, cec, bilet la ordin, etc);
c.- procedura contestarii procesului-verbal de constatare a contraventiilor; 
d.- functionarea societatilor comerciale si a celor agricole;
e.- resursele umane;
f.- contractele colective de munca, regulamentele interne si de ordine interioara;
g.- incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
h.- conflicte de drepturi si conflicte de interese in domeniul dreptului muncii;
i.- concedierile individuale si colective;
j.- raspunderea disciplinara si patrimoniala a salariatilor;

7. CRJA va ofera serviciile Curtii de Arbitraj cu un discount special de membru, in procent de 10 %, la plata taxelor de timbru arbitrale (click aici pentru a vedea cum poti deveni membru CRJA).

Nota: Pentru pachetele “Top Business” si “Business Exclusive Non-Stop”