Meniu C.R.J.A

Servicii juridiceRadio Folk Art

Asculta Radio Folk Art

Crestinism Ortodox

Banner
Acasă C.J.A.E
Curtea Jurisdictionala de Arbitraj European – CJAE Imprimare

Curtea Jurisdictionala de Arbitraj European – CJAE


Prezentare succinta

CURTEA DE ARBITRAJ intern şi internaţional organizată pe lângă Centrul de Resurse Juridice Aplicate in Drept Intern, Comunitar si International, în temeiul dispoziţiilor art.341¹ din Codul de procedură civilă, se doreste o instituţie cu caracter permanent sau constituita ad hoc, care judecă litigiile partimoniale interne şi internaţionale, născute din fapte şi acte juridice cu caracter contractual, dintre persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi Regulilor sale de procedură arbitrală.

Soluţionarea prin arbitraj a litigiilor comerciale se poate face numai având la bază convenţia expresă a părţilor în acest sens, cuprinsă fie într-o clauză de arbitraj, fie într-un compromis arbitral.

• Litigiile sunt încredinţate spre soluţionare unor arbitri aleşi de către părţi sau desemnaţi de către preşedintele CJAE, din lista de arbitri (avocati, juristi, fosti magistrati, cadre didactice), în conformitate cu Convenţia părţilor, Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală.
• Litigiul este judecat de arbitri specializaţi, imparţiali şi independenţi, aleşi de părţile care au deplină încredere în aceştia.
• Centrul asigură un spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea litigiului precum si orice utilitati necesare.
Dezbaterile în cauză şi dosarul litigiului sunt confidenţiale, nici o persoană străină neputând avea acces la dosar fără acordul scris al părţilor.
Taxele arbitrale percepute pentru soluţionarea litigiilor sunt mult mai reduse decât cheltuielile de judecată ocazionate de soluţionarea litigiului de către o instanţă de drept comun.
• Simplitatea procedurii arbitrale permite o soluţionare rapidă şi definitivă a litigiului.
• Arbitrajul pune la îndemâna părţilor şi o procedură de conciliere, instrument prin care se pot armoniza interesele părţilor şi evita litigiile comerciale, cu toate incovenientele lor.
• Arbitrajul permite partilor sa-si aleaga sistemul de drept sau cutuma aplicabila raporturilor lor;
Hotărârea arbitrală se pronunţă după prima dezbatere în fond, ea este definitivă şi obligatorie, bucurându-se de aceeaşi putere şi efecte ca şi o hotărâre judecătorească. La cererea părţii câştigătoare, hotărârea arbitrală se investeşte cu formulă executorie, în vederea executării silite prin mijloacele stabilite de Codul de procedură civilă.

Curtea Jurisdictionala de Arbitraj European va fiinta in baza prevederilor statutare ale Centrului de Resurse Juridice Aplicate, bucurandu-se de independenta jurisdictionala conform Regulamentului Curtii si a regulilor de procedura instituite, insa fiind dependenta din punct de vedere administrativ, conform Art. 26 alin. 2 din Statutul CRJA.

Curtea Jurisdictionala de Arbitraj European,  avand in vedere dispozitiile Statutare ale CRJA, Art. 7 alin. 1 lit. n coroborat cu prevederile Titlului II, Ar. 28 pct. 4, lit. a este organizata pe Sectii si Complete, in functie de numarul si cazuiestica dedusa institutiei;

Segmentul tinta: Persoane fizice sau juridice instituite conform legii si aflate intre ele,  in raporturi contractuale sau delictuale daca se agreeaza ulterior, competenta curtii.

Tip litigii ce pot fi solutionate:
-civile;
-comerciale;
-cutumiare si uzante;
-penale sub aspectul laturii civile;
-natura internationala

Organizarea CJAE este urmatoarea:
Sectii :
a1 - Sectia civila si familie ;
a2 - Sectia comerciala ;
a3 - Sectia conflicte de munca ;
a4 - Sectia de malpraxis ;
a5 - Sectia speciala pentru categorii socio – profesionale;
a6 - Sectia pentru minoritati etnice, cutume, uzante si alte sisteme de drept ;
a7 - Sectia speciala pentru categorii socio – profesionale;

Pe langa Curte mai pot fiinta, cu rol consultativ sau prelitigios, dupa caz:
a - Directia de Conciliere si  Mediere ;
b - Directia « Ombudsman Bancar » ;
c - Directia « Ombudsman Asigurari si Pensii Private »
d - Directia de documentare, studiu si aplicarea cutumelor, sistemelor de drept dogmatico- religioase si uzantelor comerciale;
e - Biroul de documentare, studiu si aplicarea cutumelor etnice din Romania;
f - Institutul de pregatire profesionala si excelenta in arbitraj, ce va fi afiliat la UPLR;

In cadrul Curtii, isi vor desfasura activitatea secretari, grefieri, arhivari si eventual, agenti procedurali, angajati permanent.

Curtea va desemna, de asemenea, o lista cu expertii agreati precum si o lista cu executorii judecatoresti si notarii colaboratori.

Pentru prima data in Romania, avand in vedere istoricul altor curti de arbitraj, precum cea care fiinteaza pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, UCECOM sau cea care a fiintat pe langa RASDAQ, va functiona o sectie speciala pentru aplicarea cutumelor minoritatilor nationale si a etniilor din Romania.
Spre exemplu, unul din completele Sectiei pentru minoritati etnice, cutume, uzante si alte sisteme de drept va fi dedicat etniei indorrome ce are o cutuma proprie si care va fi aplicata minoritatii de catre acei membri ai etniei cu larga recunoastere. Intrucat multi din acestia nu sunt licentiati in stiinte juridice, pentru ca hotararea arbitrala sa fie legala, si sa nu contravina dreptului pozitiv, completele vor fi constituite din trei arbitri, din care ceilalti doi, vor avea studii juridice.

CJAE manifesta un interes deosebit in cadrul Sectiei Comerciale, pentru raporturile juridice contractuale cu privire la transportul maritim si fluvial.

CJAE va sta la dispozitia tuturor agentilor economici, persoane fizice sau juridice interesate in legatura cu detalii si informatii legate de functionarea si personalul Curtii.

 

Limba

Spot C.R.J.A

Parteneri

]

Lege Start

]
Sondaj

Cum vi se pare noul site?
 


Avocat Anghel

Adresa: Intrarea Aniversarii nr. 39A
Etaj 2,biroul 27A, sector 3, Bucuresti

Tel: +4 0788 434 000
Fax:+4 0318 177 390


office@anghelavocat.ro

avocat@anghelavocat.ro

www.anghelavocat.ro


Fundatia Folk Art

Adresa: Intrarea Aniversarii nr. 39A
Etaj 2,biroul 27A, sector 3, Bucuresti

Tel: +4 0788 434 000
Fax:+4 0318 171 793


office@fundatiafolkart.ro

www.fundatiafolkart.roStiinte Juridice

Adresa: Intrarea Aniversarii nr. 39A
Etaj 2,biroul 27A, sector 3, Bucuresti

Tel: +4 0788 434 000
Fax:+4 0318 177 390


office@stiintejuridice.ro

avocat@stiintejuridice.ro

www.stiintejuridice.ro


CBCIRSM

Adresa: Intrarea Aniversarii nr. 39A
Etaj 2,biroul 27A, sector 3, Bucuresti

Tel: +4 0788 434 000
Fax:+4 0318 177 390


office@romania-sanmarino.ro

www.romania-sanmarino.roCopyright © 2011 Centrul de Resurse Juridice Aplicate in Drept Intern, Comunitar si International.
Creat de Web Design Arad.

Certificat Web

Site optimizat pentru: