Cum poti depunde o petitie sau o sesizare la Avocatul Poporului Imprimare

Institutia Avocatul Poporului a fost una dintre structurile institutionale noi, create prin Constitutia din 1991, alaturi de Curtea Constitutionala, avand drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice. Institutia a fost infiintata prin Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului.
Avocatul Poporului reprezinta institutia care detine obligatia de a gestiona situatiile in care cetatenilor li se incalca drepturile si libertatile.

Principalele atributii ale Avocatului Poporului:
 
1. activitatea de solutionare a petitiilor;

2. activitatea privind contenciosul constitutional:
a. formuleaza puncte de vedere, la cererea Curtii Constitutionale;
b. poate sesiza Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea legilor, inainte de promulgarea acestora;
c. poate sesiza direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor;

3. activitatea privind contenciosul administrativ: poate sesiza instanta de contencios administrativ, in conditiile legii contenciosului administrativ;

4. promovarea recursului in interesul legii in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu privire la problemele de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti, prin hotarari judecatoresti irevocabile;

5. prezinta celor doua Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; rapoartele pot contine recomandari privind modificarea legislatiei sau masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor;

6. prezinta rapoarte presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului sau, dupa caz, primului - ministru, in cazurile in care constata, cu prilejul cercetarilor intreprinse, lacune in legislatie sau cazuri grave de coruptie ori de nerespectare a legilor tarii;

7. Avocatul Poporului poate fi consultat de initiatorii proiectelor de legi si ordonante, care, prin continutul reglementarilor, privesc drepturile si libertatile cetatenilor, prevazute de Constitutia Romaniei, de pactele si celelalte tratate internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte.
 
Institutia Avocatul Poporului isi exercita atributiile:
- din oficiu
- la cererea:
a. persoanelor fizice - fara deosebire de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingeri religioase
b. societatilor comerciale
c. asociatiilor
d. altor persoane juridice

Petitiile catre Avocatul Poporului pot fi inaintate de orice persoana fizica, de catre o societate comerciala, de asociatii si de orice alte persoane juridice.

Atentie! Petitiile inaintate catre Avocatul Poporului nu pot contine, ca obiect al petitie, actele si faptele deputatilor si senatorilor, Curtii Constitutionale, autoritatii judecatoresti, Presedintelui Romaniei, Consiliului legislativ sau Guvernului (exceptie facand legile si ordonantele).

Petitiile inaintate catre Avocatul Poporului trebuie sa contina numele si domiciliul persoanei care inainteaza, informatii cu privire la drepturile si libertatile incalcate, autoritatea administrativa sau functionarul public si dovada intarzierii sau refuzului autoritatilor administratiei publice de a rezolva legale petitia.

Petitia scrisa va fi inaintata personal, prin mandatar, prin posta, posta electronica sau fax.

Petitia poate fi transmisa si oral in cadrul unei audiente, la solicitarea petitionarului sau prin dispecerat, la numerele de telefon 021.312.71.34 / 021.312.94.62


 Mai multe informatii cu privire la petitiile inaintate catre Avocatul Poporului pot fi extrase din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului si din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului